Історія кафедри іноземних мов професійного спрямування

 

 

 

 

Історія кафедри іноземних мов професійного спрямування нерозривно пов’язана з історією університету. 

1 червня 1960 р. у зв’язку з організацією Чернігівського загально-технічного факультету КПІ на базі кафедри графіки була організована секція іноземних мов, у штат якої 25 серпня 1960 р. було введено одиницю асистента німецької та французької мов та 0,5 ставки асистента англійської мови. 

У 1964/65 навчальному році секцію іноземних мов було передано кафедрі марксизму-ленінізму (завідуюча секцією Баликіна О.Д.). Першими викладачами кафедри були: Ясинська Л.І., Голуб П.М., Семаненко А.Д., Теленгатер О.І., Чумакова Н.С., Шуба О.Я., Круковець А.А., Мельникова М.П., Іванишина В.П., Дубенець М.Л., Ларичева С.Н. 

У зв’язку з перетворенням Чернігівського ЗТФ у філію КПІ 26 серпня 1965 року було організовано кафедру загальнонаукових дисциплін, до якої увійшла і секція іноземних мов. В.о. завідуючої кафедрою загальнонаукових дисциплін була призначена Баликіна О.Д. У 1966/67 навчальному році вона стала завідуючою кафедрою і одночасно її затвердили на посаді в.о. доцента. 

У 1968 р. була організована кафедра іноземних мов на чолі з завідуючою кафедрою Баликіною О.Д. 

 Баликіна Олена Дидаківна у 1939 році закінчила Казахський державний університет ім. С.М. Кірова, а в 1946 році – Алма-Атинський інститут іноземних мов. З 1960 року працювала викладачем, з 1963 року старшим викладачем загально-технічного факультету КПІ, а з 23 червня 1965 року  доцентом кафедри загально-наукових дисциплін. 1 вересня 1968 року Баликіна О.Д. стала першим завідувачем кафедри іноземних мов Чернігівського філіалу КПІ та обіймала цю посаду до виходу на заслужений відпочинок у 1975 році. Є співавтором підручників з німецької мови для 5 класу киргизьких шкіл, співавтором збірника технічних текстів для студентів ІІІ курсу.

    На кафедрі працювало вісім штатних викладачів та один погодинно. У 1975 році на кафедру прийшов кандидат педагогічних наук Лукашенко І.Г.. 1 жовтня його призначено в.о. завідуючого кафедрою, а 15 березня 1976 року обрано завідуючим кафедрою. 

 

Лукашенко Іван Григорович у 1954 році закінчив Ставропольський педагогічний інститут іноземних мов. Володів німецькою, англійською, чеською, словацькою та польською мовами. Ветеран Великої Вітчизняної війни. У 1974 році здобув ступінь кандидата педагогічних наук. З 1968 по 1975 роки працював у Сумському філіалі ХПІ. З березня 1976 року по червень 1986 року Лукашенко І.Г. обіймав посаду завідувача кафедри іноземних мов Чернігівського філіалу КПІ. Після виходу на пенсію працював приватним викладачем у м. Суми. Є автором 25 наукових праць.

 

 У 1974-77 роках на кафедру прийшли працювати Кот О.В., Кравченко А.І., Петрусь Т.П., Квітка А.І. Трохи пізніше до них приєдналися Куц Л.М., Бучацька Л.А., Ольговська О.Я., Пасенко Н.В. У червні 1976 р. уперше в історії інституту відбувся захист дипломного проекту англійською мовою випускницею кафедри металорізальних верстатів та інструментів Кисіль Н.М. 

  У 1986 році обов’язки зав. кафедрою виконувала Ємельянова А.О., а у 1988 вона стала завідуючою кафедри. 

 

Ємельянова Анна Олексіївна у 1959 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З листопада 1967 року працювала викладачем, а з 1976 року старшим викладачем кафедри іноземних мов. У 1976 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З серпня 1979 року – доцент кафедри іноземних мов. З 1986 року Ємельянова А.О. виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов, а з 1988 по 1995 рік обіймала цю посаду. Є автором 56 наукових праць, серед яких «Англо-російський словник зі зварювання», «Англо-російсько-український словник виробництва лакофарбових покриттів».

 На кафедрі введено у експлуатацію 2 лінгафонних кабінети, де студенти отримали можливість займатися іноземними мовами і у час поза основними заняттями.

 

    У 1995 р. після тяжкої хвороби пішла з життя завідуюча кафедрою Ємельянова А.А. Завідуючим кафедрою став Кот О.В., який працював до цього на посаді старшого викладача. 

 

Кот Олександр Васильович у 1972 році закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. З 1974 року працював на кафедрі іноземних мов. У 1976 та 1978 роках перебував у Франції на літніх курсах французької мови. У 1985 році протягом трьох місяців стажувався у Суррейському університеті (Великобританія). З лютого 1991 року працював старшим викладачем кафедри іноземних мов. Викладав англійську та французьку мови. З 31 жовтня 1995 року по 1 вересня 1996 року Кот О.В. виконував обов’язки завідувача кафедри іноземних мов, а з 1 вересня 1996 року по 29 березня 2004 року обіймав цю посаду. У 2015 році Кот О.В. пішов на заслужений відпочинок.

 У 1990-2005 р.р. до лав співробітників кафедри влилися викладачі Альмяшева А.О., Грищенко В.І., Соболь Т.Н., Тертель Е.Б., старший викладач Юсухно С.І., викладачі Лепеха О.В., Орловська О.К., Струтинська В.В., Чередніченко Н.Б., Яковенко Т.М., Корець Т.В., Левченко С.Є., старший викладач Светенок Л.К., викладачі Киян І.В., Кормільцина С.Ю., Кислуха С.Г. 

З березня 2004 р. по лютий 2005 року обов’язки завідуючої кафедрою виконувала Пасенко Н.В., старший викладач кафедри. 

Пасенко Наталія Володимирівна у 1982 році закінчила педагогічний факультет англійської мови Московського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. М. Тореза (нині Московський лінгвістичний університет). З вересня 1989 року по грудень 1990 року працювала лаборантом кафедри іноземних мов. З грудня 1990 року по вересень 1991 року працювала викладачем, а з вересня 1991 року по 2011 рік старшим викладачем кафедри іноземних мов. Викладала англійську мову. З 29 березня 2004 року по 1 лютого 2005 року Пасенко Н.В. виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов. 

  З 1 лютого 2005 р. завідуючою кафедрою стала Литвин С.В.

Литвин Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент у 1990 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя. З 1990 року по 1994 рік працювала вчителем англійської та німецької мов у середній загальноосвітній школі №2 м. Купіно Новосибірської області. З 1994 року по 1998 рік працювала викладачем кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1998 році стала аспірантом кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету. У 2002 році успішно захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З 1999 року по 2004 рік працювала викладачем англійської мови для військовослужбовців – РЕАF project. У рамках проекту отримала наступні кваліфікації: Certificate in Teacher Training, Cambridge 1998, Certificate of Proficiency in Test Design, Budapest 2000. З 2001 року по 2004 рік працювала викладачем кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 2004 році прийнята на роботу в Чернігівський державний технологічний університет на посаду доцента кафедри іноземних мов. 1 лютого 2005 року Литвин С.В. призначено завідувачем кафедри іноземних мов. Є автором понад 50 наукових праць. 

 

 

 

 У 2010-2015 р.р. до лав співробітників кафедри іноземних мов професійного спрямування влилися старший викладач Местхарм О.А., кандидат філологічних наук, доцент Бараненкова Н.А., кандидат педагогічних наук, доцент Гагіна Н.В., кандидат філологічних наук, доцент Лось О.В., старші викладачі Алєксєєва Н.Ю., Гречок Л.М., Колейчик О.О., Ніколаєнко О.В., Смущенко І.А., Ушата Т.О. та викладач Лашук Н.М. 

Викладачі кафедри приділяють велику увагу підготовці фахівців, які змогли б спілкуватися зі своїми колегами поза географічними та політичними кордонами. Розроблено робочі навчальні програми, створені на основі робочого навчального плану підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) певної галузі знань та навчальної програми нормативної дисципліни “Англійська мова для професійного спілкування” для усіх напрямів підготовки за всіма формами навчання.

З метою підвищення власної науково-методичної кваліфікації викладачі кафедри регулярно проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах України. Контроль за ефективністю стажувань здійснюється шляхом звітів викладачів на засіданнях кафедри. Результати підвищення кваліфікації упроваджуються в навчальний процес на практичних заняттях, під час розробки програм.

Перед викладачами кафедри стоять складні завдання по оволодінню новітніми технологіями навчання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі, по підвищенню якості викладання тощо.

Викладачі кафедри є висококваліфікованими спеціалістами з великим досвідом перекладу фахових текстів з різних галузей знань. Значну перекладацьку діяльність регулярно виконують викладачі кафедри для структурних підрозділів університету, зокрема проводили роботу щодо підготовки англомовних матеріалів у рамках проекту IT soft TEAM.

Традиційно кафедра іноземних мов проводить щорічну олімпіаду з іноземних мов серед студентів. Переможці першого етапу гідно представляють наш університет на Всеукраїнському етапі олімпіади серед студентів немовних вищих навчальних закладів.

Щорічно в рамках роботи університетської науково-технічної конференції кафедра забезпечує роботу підсекції іноземних мов, де студенти читають доповіді іноземними мовами за своїми профілюючими спеціальностями.

Викладачі кафедри проводять наукову та методичну діяльність у галузі методики викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі. Результати науково-методичної роботи викладачів знаходять відображення у методичних вказівках, доповідях на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях та семінарах, опубліковані у статтях, тезах доповідей.

 

Оголошення