Організація навчального процесу

 Кафедра іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету забезпечує викладання дисциплін "Іноземна мова", "Ділова іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням", "Друга ділова іноземна мова", "Друга іноземна мова", "Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму", "Латинська мова (юридична фразеологія)", "Групова динаміка і комунікації" у процесі підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами "Автомобільний транспорт", "Агрономія", "Будівництво", "Геодезія, картографія та землеустрій", "Гідротехніка (водні ресурси)", "Економіка підприємства", "Економічна кібернетика", "Електронні пристрої та системи", "Електротехніка та електротехнології", "Зварювання", "Інженерна механіка", "Комп'ютерна інженерія", "Лісове і садово-паркове господарство",  "Машинобудування", "Маркетинг", "Менеджмент", "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології", "Облік і аудит", "Правознавство", "Програмна інженерія", "Промислове і цивільне будівництво", "Радіоелектронні апарати", "Соціальна робота", "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Туризм", "Харчові технології та інженерія", "Фінанси і кредит". Протягом перших років навчання в університеті студенти вивчають англійську, німецьку чи французьку мову за професійним спрямуванням.

 

Студенти денної форми навчання, які проходять підготовку за напрямами "Комп’ютерна інженерія" та "Програмна інженерія", вивчають лише англійську мову професійного спрямування, оскільки знання саме англійської мови має надзвичайне значення для успішної діяльності у вказаних галузях. Студенти зазначених напрямів підготовки, які вивчали у середній школі німецьку чи французьку мову, починають вивчення англійської мови з нульового рівня у спеціальній групі.

 

Вивчення іноземної мови передбачене також і у процесі підготовки магістрів денної форми навчання спеціальностей "Експертиза товарів", "Електричні системи та мережі", "Електронні системи", "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Технологія та устаткування зварювання", "Товарознавство та комерційна діяльність". Курс сприяє формуванню навичок, необхідних для наукової діяльності (реферування та анотування статей, презентація результатів наукових досліджень тощо).

 

Незалежно від напряму підготовки, спеціальності та форми навчання заняття з іноземної мови відбуваються у підгрупах 10-15 студентів. У процесі навчання використовуються сучасні матеріали в тому числі з мережі Інтернет, численні автентичні аудіо та відео матеріали.

 

Студенти, які у процесі навчання демонструють значний рівень володіння іноземною мовою, мають можливість взяти участь у щорічній олімпіаді з іноземної мови. Переможці отримують право представляти університет на всеукраїнському етапі олімпіади. Крім того, щорічно всі студенти мають можливість взяти участь у роботі секції іноземних мов в рамках науково-технічної конференції університету.

 

У вільний від занять та зручний час студенти можуть додатково відвідувати курси іноземних мов, залежно від власної потреби (корекційний курс граматики, курс ділової іноземної мови, курс підготовки до вступного іспиту в магістратуру, курс підготовки до міжнародного тесту IELTS тощо).

 

В майбутньому кафедра планує розширити вибір іноземних мов, які викладаються в університеті. Крім того планується створення центру для самостійної роботи студентів, де вони зможуть з допомогою викладача-консультанта знайти навчальні матеріали для вдосконалення граматичних та лексичних навичок, вмінь говоріння, аудіювання та читання відповідно до своїх запитів та рівня володіння іноземною мовою. Для покращення вмінь спілкування планується широко використовувати Інтернет ресурси, проводити засідання дискусійних клубів, а також переглядати художні фільми іноземною мовою з їх подальшим обговоренням. Таким чином, студенти нашого університету матимуть можливість не лише розвивати навички та вміння володіння іноземною мовою професійного спрямування, а й поліпшити рівень володіння іноземною мовою загального вжитку з урахуванням індивідуальних потреб.

 

Оголошення